top of page

מוצרים

ציוד לענף האלקטרוניקה

 • ​​​מבדקי חיווט (לריתמות וכבלים) ממוחשבים, לתעשיית האלקטרוניקה והתעופה.​

 • ערכות לסימון בלייזר של חוטים וכבלים לתעשיית האלקטרוניקה והתעופה.​

 • מכונות לייזר לגילוי ולהורדת בידוד מחוטים וכבלים.​

 • מכונות למדידה וחיתוך מהיר של כבלים וחוטי אלקטרוניקה.

 • גלאים ומערכות שליטה ובקרה.

  

שונות

 • מהדקי דפינה DE-STA-CO לכל ענפי התעשייה.​

 • אביזרי אוטומציה ורובוטיקה מודולריים DE-STA-CO.​

 • פתרונות סימון לכל סוגי החומרים כולל: מכונות, מערכות וציוד לסימון בלייזר או בהטבעה.​

 • אותיות, ספרות,טבעים, ראשי הטבעה, מחזיקים ומכבשים ידניים ופניאומטיים לסימון בהטבעה.​

 • מכונות סימון בגלגול בקו היצור.​

 • מערכות סימון בלייזר עם קירור אוויר, קומפקטיות וקלות לסימון על כל סוגי החומרים והמוצרים.​

 • מערכות סימון בלייזר להדפסה וחיתוך של מדבקות עמידות בפני פגעי טבע, בלאי, השחתה וזיוף.​

 • משאבות מופעלות אוויר לשאיבת נוזלים לחבית.

 • ציוד בטיחות ואיכות סביבהטיחות ואיכות סביבה.

כלים וציוד לעיבוד שבבי ולתעשייה

 • כל מגוון כלי החיתוך לעיבוד שבבי:

 • מחזיקי כלים סטטיים ומסתובבים ציריים ורדיאליים למכונות כלים ולמרכזי עיבוד שבבי בתקנים שונים.

 • מחזיקי כלים לצריחים של מכונות חריטה, כירסום ומכונות רב-תכליתיות.

 • מהדקי דפינה DE-STA-CO​​​​​​​​​​ מהירים ידניים, פניאומאטיים והידרופניאומאטיים.

 • מערכות לסינון אדים ונוזלי קירור הנפלטים ממכונות כלים.​

 • ברגי משיכה לכל סוגי מכונות הכלים.​

 • תפסניות מתכווצות הידראוליות, מלחציים הידראוליים.​

 • מושכי מוטות, עוקצים מסתובבים.​

 • פוטרים הידראוליים, פניאומאטיים וידניים, מערכות דפינה, בקים.​

 • פ​וטרים ושולחנות עבודה למכונות CNC​​​​​​​​​​ (ציר רביעי או חמישי).

 • תפסניות קפיציות, ראשי קולטים, מחזיקי כלים מדויקים, מאוזנים וצפים.​

 • אדפטורים מסתובבים ופוטרים לתפסניות.​

 • מכונות מדידת כלים PRESETTER​​​​​​​​​​.

 • כלי חיתוך לחריטה, כירסום, קידוח, קידוד, תברוג וכלים מיוחדים לפי דרישה.​

 • כלי מתק”ש - כרסומי אצבע, מקדחים ומקדדים.

 • כלי ​HSS  - מקדחים, כרסומים, מברזים ומקדדים.​

 • מערכות קידוח  BORING  וקידוד, מקדחי U-DRILL​.

 • מכונות SHRINK​.

 • שקענים.

bottom of page