top of page

■ CAMI הינה חברה אמריקאית המתמחה בייצור מבדקי חיווט ממוחשבים CableEye לבדיקת כבלים וריתמות: 

■ ארנולד חברה למסחר הינה נציגה ומפיצה בלעדית בישראל.

■ החברה מעניקה שירות, ייעוץ והדרכה.

▪ מבדקי חיווט ממוחשבים‬ לבדיקת כבלים וריתמות למתח נמוך (‪(10vDC‬‬ ולמתח גבוה 

(1000vAC/1500vDC).‬‬


‫▪ לבדיקת רציפות‬ והתנגדויות‬, לתיעוד‬, לדיאגנוסטיקה‬, להפקות מדבקות‬, להרכבה מודרכת‬ של קונקטורים.

bottom of page