top of page

■ FILTERMIST הינה חברה בריטית המובילה בעולם בייצור יחידות סינון (פילטרים) לקליטה, סינון וניטרול אדים הנפלטים מנוזלי הקירור והשמן של מכונות כלים ומכבשים במפעלים לעיבוד שבבי:


■ ארנולד חברה למסחר הינה נציגה ומפיצה בלעדית בישראל.

■ החברה מחזיקה מלאי ומעניקה שירות, ייעוץ והדרכה.

▪ הפילטרים מבטיחים אוויר נקי יותר, תוך שמירה על חוקי איכות הסביבה‬ והבריאות, זאת ע"י מניעת חשיפה  של עובדים לאדי שמן רעילים ומסרטנים‬.


‫▪ הפילטרים מנטרלים את אדי השמן קרוב למקור‬.


‫▪ הפילטרים מחזירים עד 99.95% אויר מטוהר לחלל המפעל‬.

▪ הפילטרים מחזירים שמן נקי למכונה לשימוש חוזר‬.


‫▪ הפילטרים חוסכים בהוצאות אוורור‬.


‫▪ הפילטרים מונעים זיהום ריצפת המפעל ומערכות המיזוג בשכבת שמן‬.


‫▪ הפילטרים קומפקטיים, קלים, יעילים ושקטים‬.


‫▪ הפילטרים ניתנים להתקנה פשוטה על מגוון רחב של מכונות‬.


‫▪ הפילטרים ניתנים לאחזקה פשוטה, קלה וחסכונית‬.

bottom of page