top of page

■ AUTOMATOR הינה חברה איטלקית המתמחה בייצור מערכות, מכונות וציוד לסימון בלייזר ובהטבעה לכל סוגי החומרים והמוצרים: 

■ ארנולד חברה למסחר הינה נציגה ומפיצה בלעדית בישראל.

■ החברה מחזיקה מלאי ומעניקה שירות, ייעוץ והדרכה.

▪ תכנון מערכי סימון בתהליך הייצור‬.

▪ אותיות, ספרות וטבעים להטבעה‬.


‫▪ ערכות הטבעה וראשי הטבעה‬.


‫▪ מחזיקים לאותיות וספרות‬.


‫▪ מכבשי הטבעה ידניים, מכניים ופניאומטיים‬.


‫▪ מכונות סימון בגלגול‬.


‫▪ ‬‬מכונות לסימון תוויות‬.


‫▪ מכונות סימון ממוחשבות‬.


‫▪ יחידות סימון מופעלות אוויר‬.

bottom of page