top of page

מותגים

DIT-MCO דיטמקו
SPECTRUM TECHNOLOGIES
 • מבדקי חיווט ממוחשבים לתעשיית האלקטרוניקה והתעופה: ​לבדיקת ריתמות, כבלים, פנלים והרכבות שונות.

 • מבדקי חיווט לבדיקת רציפות, זליגה, נגדים, ממסרים, דיודות, מפסקים, ומנתקי מעגל.

KOMET
 • מקדחי U-DRILL.

 • מערכות BORING.

 • מקדדים מיהלום וממתק”ש, מקדדים מותאמים ומערכות לקידוד.

 • כלים לחריטה ולקידוח מדויקים.

 • כלי מתק”ש לכרסום הברגות.

 • כלי מתק"ש מיוחדים.

 • כלים לחריטה, כרסום, קידוח, תברוג, וכלים מיוחדים.

 • מגוון נרחב של כלי חיתוך ומוצרי מתק”ש.

 • מחזיקי כלים וכלים מסתובבים למכונות כלים ולמרכזי עיבוד.

 • מכונות SHRINK

 • מערכות לייזר לסימון והדפסת זיהוי על חוטי אלקטרוניקה, (ללא נזק לבידוד).

 • מערכת לייזר להורדת בידוד מחוטי אלקטרוניקה (ללא נזק למוליכים).

 • מכונות למדידה וחיתוך כבלים וחוטי אלקטרוניקה.

 • יחידות לסינון אדי השמן ונוזלי הקירור הנפלטים ממכונות כלים והחזרת אוויר מטוהר לסביבת המכונות.

  

FILTERMIST
KITAGAWA
 • פוטרים הידראוליים פניאומאטיים וידניים

 • בקים רכים וקשים.

 • תפסניות קפיציות

 • מערכות דפינה פניאומאטיות והידראוליות.

 • שולחנות עבודה (ציר רביעי או חמישי).

 • אביזרים לתעשייה ולמכונות כלים.

 • מושכי מוטות.

 • עוקצים מסתובבים.

 • משאבות מופעלות אוויר לשאיבת נוזלים לחבית.

ROYAL
 • מכונות, מערכות וציוד לסימון בלייזר או בהטבעה.

 • אותיות, ספרות, טבעים, ראשי הטבעה, מחזיקים ומכבשים ידניים ופניאומאטיים.

 • מכונות סימון בגלגול בקו הייצור.

 • פתרונות סימון לכל סוגי החומרים.

  

YG1
 • כרסומי אצבע מ-HSS וממתק”ש מלא.

 • כרסומי מתק”ש לתבניות וכלים מיוחדים.

 • מקדחים ומברזים מכל הסוגים.

 • מחזיקי כלים וכלים מסתובבים למכונות כלים ולמרכזי עיבוד.

 • מחזיקי כלים לצריחי מכונות חריטה, מכונות חריטה וכרסום ומכונות רב-תכליתיות.

 • כלים סטטיים וכלים מסתובבים לכל המכונות.

 • כלים ציריים וכלים רדיאליים.

EWS
 • תפסניות קפיציות.

 • ראשי קולט.

 • מחזיקי כלים לקידוח כרסום והברגה.

 • מחזיקי כלים צפים.

 • מחזיקי כלים מאוזנים.

 • אדפטורים מסתובבים.

 • מבדקי חיווט ורתמות לבדיקת התנגדויות, בידוד, זיהוי דיודות, הדפסה סכמאטית, הדפסת תוויות, ​השוואה גראפית והרכבה מודרכת של קונקטורים.

Kennametal קנמטל
CAMI
DE-STA-CO דסטקו
 • מהדקי דפינה מהירים, ידניים, פניאומאטיים, הידראוליים והידרופניאומטיים.

 • תפסניות מתכווצות הידראוליות ומלחציים הידראוליים.

 • אביזרי אוטומציה ורובטיקה מודולריים.

bottom of page