top of page

▪ מקדחים עם שימות מתק”ש (‪.(U-DRILLS
 

▪ כלים לחריטה ולקידוח מדויקים‬.

▪ מערכות Boring.

​​▪ מקדדי מתק”ש מהירים.


‫▪ מקדדי יהלום‬.​


‫▪ מערכות לקידוד‬.


‫▪ מקדדים מותאמים לפי דרישה‬.​

 

▪ כלי מתק”ש לכירסום הברגות.‬​​​ ​

▪ כלי מתק”ש מיוחדים לפי דרישה.‬​​​​

■ KOMET הינה חברה גרמנית ושוויצרית המתמחה בייצור כלים ומערכות לעיבוד שבבי: 

 

■ ארנולד חברה למסחר הינה נציגה בלעדית בישראל.

■ החברה מעניקה ייעוץ והדרכה.

 

 

 

 

bottom of page