top of page
DIT-MCO דיטמקו
 • מבדקי חיווט ממוחשבים לתעשיית האלקטרוניקה והתעופה, לבדיקת רתמות, כבלים, פנלים והרכבות שונות
   

 • מבדקי חיווט ממוחשבים לבדיקת רציפות, זליגה, נגדים, ממסרים, דיודות, מפסקים ומנתקי מעגל
   

KENNAMETAL קנמטל
 • כלים לחריטה, כרסום, קידוח ותברוג 
   

 • כלים מיוחדים

 • מחזיקי כלים וכלים מסתובבים למכונות כלים ולמרכזי עיבוד

KITAGAWA
 • פוטרים הידראוליים, פניאומאטיים וידניים
   

 • בקים רכים וקשים

 • תפסניות קפיציות
   

 • מערכות דפינה פניאומאטיות והידראוליות
   

 • שולחנות עבודה (ציר רביעי או חמישי)

YG-1
 • ​כרסומי אצבע מ-HSS וממתק"ש
   

 • מברזים, מקדחים וכלים מיוחדים
  ​​

 • מחזיקי כלים וכלים מסתובבים למכונות כלים ולמרכזי עיבוד

   

EWS
 • מחזיקי כלים לצריחי מכונות חריטה וכרסום ולמכונות רב-תכליתיות​
   

 • כלים סטטיים וכלים מסתובבים לכל המכונות

 • כלים ציריים וכלים רדיאליים

dentalex1.PNG
bottom of page